Stockholm: En Good Food Stad

Vad är Good Food?

Stockholm Good Food Guide är ett initiativ av Stockholm Business Region och Sweden Foodtech, tillsammans med inspirerande och kunniga representanter från Stockholms hållbara matscen. Vi vill visa och tipsa om Stockholms utbud av Good Food, det vill säga mat som är bra för planeten, din hälsa och som smakar riktigt bra.

Vill du engagera dig eller tipsa om ditt favoritställe? Hör av dig, vi är alltid nyfikna på nya hållbara smakupplevelser!

Sweden Foodtech

Sweden Foodtech leder diskussionen och utvecklingen av nästa generations hållbara livsmedelssystem genom att accelerera innovation, affärsutveckling och dela specifika kompetenser inom foodtech sektorn.

Stockholm Business Region AB

Stockholm Business Region ägs av Stockholms stad genom Stockholms Stadshus AB.
Stockholm Business Region är det officiella näringslivskontoret för Stockholm med ansvar för den strategiska näringslivs-utvecklingen och internationella marknadsföringen av staden samt varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. 

Invest Stockholm Business Region AB

Invest Stockholm är dotterbolag till Stockholm Business Region AB som ägs av Stockholms stad.
Invest Stockholm är det officiella kontoret för investeringsfrämjande. Bolaget utvecklar och marknadsför Stockholm för företagare, investerare och talanger.

Visit Stockholm AB

Visit Stockholm är dotterbolag till Stockholm Business Region AB som ägs av Stockholms stad.
Visit Stockholm är stadens officiella destinationsbolag. Bolaget utvecklar och positionerar Stockholm som tillgänglig och attraktiv plats.

Stockholm: En Good Food stad

Under det senaste decenniet har Stockholms matscen fått stor uppmärksamhet. Mycket tack vare våra kockar, restauranger och hemmakockar som är ihärdiga i sin jakt på kvalitetsmat som inte kompromissar med miljön. Och medan tvivelaktiga matvanor har förvandlats till ett miljöhot, har Stockholms engagemang för att implementera nya smartare matvanor, tillsammans med den växande foodtech-scen, vuxit allt mer. Engagemanget syns i uppkomsten av mer medvetna matlagningsfilosofier; en våg av effektfulla livsmedelsinnovationer; och stadens progressiva ansträngningar att forma ett hållbart samhälle.

Hållbara matvanor har varit en del av Stockholms kultur sedan dess begynnelse på grund av vårt klimat och längre vintersäsong. I modern tid finns det fortfarande en hängivenhet för hållbarhet och nya matvanor i staden, men av en helt annan anledning. Planetens skull. Världen är fortfarande beroende av ett föråldrat livsmedelssystem som slukar mer råvaror och resurser än vår planet har råd med. Eftersom majoriteten av världens befolkning har flyttat till städer har mat blivit en av de största källorna till konsumtionsbaserade utsläpp. Det är upp till städerna att driva hållbarhet och hälsa i fokus, där tech och kreativitet är mogna branscher att driva den förändringen. I städerna kan medvetna konsumenter, kockar, entreprenörer och beslutsfattare mötas för inspiration och samskapande av lösningar för framtiden. Vi tror att Stockholm är den platsen.

 

Välkommen till framtidens mat – välkommen till Stockholm.

Vill du läsa mer varför Stockholm är ett nav för framtidens mat?

Fyra skäl till varför Stockholm är den perfekta staden för att utveckla och njuta av framtidens mat:

1. Ett långt hållbarhetsarv

Sverige har ett allmänt erkänt hållbarhetsarv som sträcker sig tillbaka till åtminstone 1972 då Stockholm var värd för den första internationella klimatkonferensen någonsin. Ett arv som än i dag uppvisas av landets miljövänliga matrelaterade metoder. Ekologiskt jordbruk är en stöttepelare i den svenska jordbrukssektorn och regeringen har länge främjat livsmedelsproduktion med strikta regler för uppfödning av boskap och jordbruksgrödor. Återvinning och matavfallshantering är en utbredd tradition, både i företag och hemma. Stockholms nära symbiotiska relation med natur och vatten har bara bidragit till att ytterligare cementera nationens hållbarhetsarv i huvudstaden.

2010 utsåg EU Stockholm till den första “Europeiska miljöhuvudstaden” någonsin. Denna ära intensifierade hållbarhetsfokuset i Stockholm. Staden lanserade ett antal nya initiativ för att påskynda resan mot att bli ett helt hållbart samhälle och åtog sig att stadens organisation ska vara fossilfri och klimatpositiv år 2040.

 

2019 gick staden med i C40 Good Food Declaration och lanserade en ambitiös ny livsmedelsstrategi. Sverige är fortfarande ett av endast tre länder som erbjuder gratis skolmat för alla upp till minst 16 års ålder och den nya matstrategin innebär en ökning av andelen ekologisk och vegetarisk mat i alla förskolor och skolor och därmed minskar stadens påverkan på miljön.

2. Ett nav för innovation

Stockholm är redan hem för en blomstrande teknikscen och fast beslutet att bli ett nav för mer effektfulla innovationer, startups och investeringar som syftar till att lösa åtminstone ett av FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG) – att erkänna, problematisera och förbättra standarder för mat system. Från jord till bord, och beslutsamheten har burit frukt. Döpt till “the New Impact Hub in Europe” av Bloomberg i slutet av 2021, har Sverige och särskilt Stockholmsregionen sett en ökning av nystartade företag och livsmedelsrelaterade innovationer. Startups och innovationer som bidrar till att lyfta Stockholm som en bra matstad.

3. Vetenskap om hållbarhet

Satsningar på utbildning och forskning har gett Stockholm goda framsteg inom miljöforskningsområdet. Staden har nu ett kluster av institutioner som blivit världsberömda för sin expertis, till exempel SLU vid Uppsala universitet och KTH, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholm Resilience Centre, till exempel Stockholms universitet, vars publikationer är bland de mest citerade inom området. Dessutom fungerade Stockholm Resilience Center som vetenskaplig koordinator för EAT-Lancet-rapporten, där Planetary Health Diet först etablerades.

4. Medveten gastronomi

Hållbarhet betyder inte att ge avkall på smak. Stockholm har en bred gastronomisk scen – driven av en ständigt ökande samling av vegetariska, ekologiska och cirkulära restauranger. Under åren har en mer lokal och hållbarhetsfokuserad ”back-to-basics” matlagningsfilosofi, influerad av manifestet New Nordic Cuisine, vuxit fram i staden. Idag utmanar både kockar och hemmakockar sig själva hela tiden att skapa nya spännande smakupplevelser samtidigt som de minskar sin klimatpåverkan. Ett skifte som visades i förra upplagan av Michelinguiden, där inte mindre än sex Stockholmsrestauranger belönades med Gröna Michelinstjärnor. Stockholm är onekligen en plats där mat inte bara smakar gott utan också gör gott. Och nästa år bjuds världen in att uppleva Stockholms blomstrande gastronomiscen och matens framtid, då staden har fått äran att vara European Capital of Gastronomy 2023.