Kock & entreprenör 

Foto: Oskar Scheller

Paul Svensson är kock, krögare och kokboksförfattare. Han är passionerad för att förbättra restaurangdrift och för att skapa gastronomiska upplevelser med tyngre fokus på förhållandet till jord, råvara och hur mat blir till. Paul verkar för att vara en del av förändringen i matsystemet genom att inspirera till en mer hållbar matfilosofi. 

Tidigare har det bara handlat om teknik, estetik och lyx, den nya typen av lyx är hållbar lyx...

Paul Svensson

Varför är en förändring av matsystemet viktig?

“Vi behöver förbättra det rådande matsystemet och förbättring för de flesta handlar om ökade upplevelser i olika former. Hållbarhet är flera lager av sinnlighet som vi inte adderat till en gastronomisk upplevelse. Tidigare har det bara handlat om teknik, estetik och lyx, den nya typen av lyx är hållbar lyx,  då man kan äta med gott samvete, skapa nya upplevelser och en större biodiversitet av det man redan vet finns, som kan överraska mer än produkter som man knappt ens känner till vid namn. Hållbarhet till grunden har som funktion att utveckla den gastronomiska upplevelsen, det är en drivkraft för väldigt många idag.”

Pauls Good Food rekommendationer

Photo: Oskar Scheller

Paul Svensson