Entreprenör och kock

Foto: Anna Lind Lewin

Måltidsentreprenören och inspiratören Maria Printz är idag bosatt i Sörmland – och har god koll på både Stockholms och Sörmlands hållbara utbud av krogar, producenter och butiker.

Maria har en bakgrund som både kock och bagare, hon är grundare till det välkända bageriet Printz Bageri i Stallarholmen (numera Bageri Speceri) och har blivit utsedd till årets bagare av Eldrimner (nationellt resurscentrum för mathantverk). 

Idag verkar Maria inom olika projekt som berör mat och hållbarhet, bland annat för stiftelsen Culinary Crafts som arbetar med att stötta restaurangbranschen efter pandemin. 

Food produced closer to the person who will eat it provides an invaluable understanding of the conditions we have for food production.

Maria Printz

Varför är en förändring av matsystemet viktig?

“Ingen kan väl längre fundera på att vi behöver äta mer lokalproducerad mat. Att vi behöver kunna försörja oss även då det globala matsystemet på grund av konflikter och klimatförändringar havererar. Sverige har fantastiska möjligheter att producera mycket mat utan onödiga tillsatser och på ett sätt som är vänligt mot jord, djur och människa. Fler och fler vill och önskar producera delar av sin mat själv, stadsplaneringen måste inkludera denna möjlighet. Mat producerad närmare den som skall äta den ger en ovärderlig förståelse för villkoren vi har för matproduktion. Vi borde utrota begreppet konsument vilket ger en association till passivitet mellan ätare och odlare. Fram för begreppet ”medproducent”.”

Marias Good Food Rekommendationer

Foto: Anna Lind Lewin

Maria Printz